»   »  Futurity

Futurity
IT Awareness & Security

Bijna dagelijks halen woorden als phishing, spyware, ransomeware of zelfs identiteitsfraude de journaals en krantenkoppen. De verschillende vormen van cybercrime zijn groeiende en vormen een enorme kostenpost voor het bedrijfsleven. Door experts wordt geschat dat deze kostenpost in 2021 kan oplopen tot wel 6 biljoen euro (voor de duidelijkheid: dat zijn maarliefst twaalf nullen). Langzamerhand kunnen we dus gerust spreken van een cyberwar, vooral nu steeds vaker bedrijven en instanties doelwit zijn van dergelijke aanvallen.

Security Officers en ICT managers worden continue geconfronteerd met de feiten, waarbij zij zich moeten richten op zeer complexe technologie en de daarbij behorende budgetten. Ze zijn verantwoordelijk voor het verkomen van juridische dreigingen, reputatieschade en datalekken. Dit in combinatie met de, steeds weer verscherpende, overheidsregels voert hun (werk)druk enorm op. Maar is het hun wel kwalijk te nemen? 


Waar gaat het fout?
Wellicht kunnen we ons beter richten op onszelf en onze collega’s: ruim 95% van alle security incidenten zijn namelijk een direct gevolg van handelingen van ons personeel en indien wij hen beter bewust maken van hetgeen ze als werknemer en privé persoon doen, bijvoorbeeld het openen van ongewenste mail, dan kan dat zeer veel schade voorkomen worden. En: zonder kostbare investeringen in techniek.

Wat doet Futurity?
Futurity stelt voor dat bedrijven investeren in 'de mens' en bewustwording creëert van zijn of haar doen en laten. Wij trainen personeel in het herkennen en voorkomen van cybercrime, wijzen ze op de valkuilen en testen de opgedane kennis en ervaring. Vervolgens stellen wij bedrijven in staat dit proces van bewustwording te volgen en het personeel hierop te wijzen en te trainen om zodoende de bewustwording te vergroten. Indien wenselijk ook als onderdeel van de beoordeling van individuen.

Deze investering in de mens, uw medewerker, betaalt zich dubbel en dwars terug afgezet tegen hetgeen ons nog te wachten staat. Voor pakweg € 8,50 per persoon per maand (*bij een personeels-bestand van 75 personen), beschikt u over getrainde, bewuste en welnadenkende medewerkers die uw bedrijf en uw ICT en juridische afdeling veel werk zullen besparen.